Privacy verklaring

Gegevens in onze Webshop
Via onze webwinkel (Bloemsierkunst van de Mortel,www.bloemsierkunstvandemortel.nl) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.
Deze webwinkel wordt beheerd en verwerkt via Topgeschenken Nederland B.V. oftewel Topbloemen.nl.
Topgeschenken Nederland B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door Topgeschenken Nederland B.V. dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Voor verdere informatie omtrent het verwerken, beheren en het laten verwijderen van u gegevens verwijzen wij u graag door naar https://topbloemen.nl/page/27/privacy-policy
Mocht deze link niet werken ga dan naar www.Topbloemen.nl en klik op ‘Uw Privacy’ onderaan op de webpagina.
Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht, graag via email info@bloemsierkunstvandemortel.nl

Gegevensverstrekking via email aan: info@bloemsierkunstvandemortel.nl
Mocht u via email contact met ons opnemen dan zullen wij uw verstrekte gegevens alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden.
Mails die u verstuurd aan ons kunnen w.b.t. inhoud voorzien zijn van vragen, opmerkingen of gegevens voor het plaatsen en kunnen bezorgen van uw bestelling, zowel bij uzelf als een derde partij. Wij vragen alleen de minimale gegevens voor het kunnen afhandelen van uw bestelling.
Naam ontvanger, adres ontvanger, naam besteller, adres besteller, telefoonnummer besteller, email adres besteller.
Mocht u gegevens van ons nodig hebben voor het overmaken van uw verschuldigde bedrag, facturen of welke gegevens dan ook, aangaande uw bestelling, dan zullen wij u deze versturen op het ontvangen emailadres of het daarvoor bestemde emailadres.

Wij verwerken geen gegevens voor het versturen van nieuwsbrieven, mailinglijsten, klantenkaarten of wat dan ook. Tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Verstrekking aan derden
Orders die buiten onze bezorgregio van de Gemeente St Anthonis / Boxmeer. vallen kunnen wij doorgeven aan onze partner, Topgeschenken Nederland B.V. (Topbloemen.nl) . Deze partner is betrokken bij de uitvoering van uw order. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy verklaring van Topgeschenken Nederland B.V.
Ga naar www.Topbloemen.nl en klik op ‘Uw Privacy’ onderaan de pagina.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. Te herkennen aan het slotje bovenaan in de internet adresbalk.
  • Ons computer systeem is voorzien van de laatste Anti Virus programma’s om eventuele ongeautoriseerd gebruikt te weren en voortijdig te detecteren.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen. Daarna bewaren wij gegevens nog 1 jaar. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen; info@bloemsierkunstvandemortel.nl

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze gegevens
Bloemsierkunst van de Mortel
Molenstraat 8
5845BD Sint Anthonis
0485-381256
www.bloemsierkunstvandemortel
info@bloemsierkunstvandemortel.nl